Používanie COOKIE


Cookie je nástroj, pomocou ktorého si dokáže internetová stránka resp. internetový obchod uložiť kľúčové informácie o uživateľovi v jeho internetovom prehliadači. Cookie je štandartný nástroj, ktorý používa drtivá väčšina subjektov na internete. 

Pomocou cookie si subjekt dokáže uložiť informácie ako zvolená peňažná mena, typ zobrazenia produktov v kategórii, jazyková mutácia stránky a podobne.

Využívaním cookies sa stáva prehliadanie internetovej stránky resp. internetového obchodu oveľa jednoduchším, napríklad tým, že si nemusíte stále meniť zobrazenie cien v mene EURo a slovenského jazyka. Bez takýchto a podobných informácií by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Cookies nenesú žiadnu priamo identifikovateľnú informáciu o uživateľovi (meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a pod ).

Internetový obchod využíva dva základné typy cookie:

1. interné cookie - pre potreby zobrazenia informácií na stránke ako peňažná mena, v ktorej sa majú zobraziť cena, jazyk stránky, typ zobrazenia produktov v kategóriach, údaje potrebné na identifikovanie priháseného uživateľa

2. externé cookie - tieto cookie si ukladajú externé subjetky, ktorých služby využívame ako napríklad Google Analytics, na analytické spracovanie dát. Ako presne Google využíva cookie nájdete na tejto stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/technologies/cookies/