You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O našej spoločnosti

História

Spoločnosť MARFEX s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2013 ako spoločnosť špecializujúca sa v oblasti realizácií  technológií a dodávok strojných zariadení, ktoré realizujeme v spolupráci so svojimi partnermi patriacimi k svetovým lídrom v oblasti vývoja a realizácie nových vyspelých technológií.

S týmito partnermi spolupracuje naša spoločnosť na základe priameho obchodného zastúpenia alebo exkluzivity nie len pre SR ale aj krajiny V4. Tieto partnerstvá nám umožňujú realizovať jedinečné projektové riešenia na „kľúč“, odborný, technický, predajný, záručný a pozáručný servis a ďalšiu podporu produktov.

Naša spoločnosť združuje odborníkov s viac ako 15 ročnými skúsenosťami, s početnými realizáciami úspešných projektov a nespočetným množstom spokojných zákazníkov.

Produktové portfólio

Naša spoločnosť navrhuje systémové riešenia v rôznych oblastiach hospodárenia ako v priemysle tak aj v poľnohospodárstve. Naše riešenia zákazníkom nielen výrazne znižujú prevádzkové náklady, prinášajú kvalitu ale aj vyspelé a ekologické technológie šetrné k životnému prostrediu.
 

Naším prvoradým cieľom, okrem predaja samotných výrobkov, je poskytovanie komplexných riešení problémov zákazníka a naplnenie jeho potrieb - zjednodušene vyjadrené dodávka " na kľúč ".

Poskytujeme komplexné technické a poradenské  služby v oblastiach :

    prípravy projektov
    samotnej realizácie
    následného servisu


Garantujeme vysokú kvalitu služieb, širokú ponuku riešení, spoľahlivosť dodávok, servisu a aj osobný prístup k zákazníkovi .

Prečo my a hodnoty spoločnosti

Pojem kvalita je hlavnou hodnotou našej spoločnosti.

Aby sme dokázali naplniť očakávania našich zákazníkov aj naše vlastné, je dôležité aby všetci zamestnanci cítili spoluzodpovednosť za prosperitu spoločnosti. Celý systém managementu našej spoločnosti je založený na zvyšovaní odborných znalostí a motivácie zamestnancov. Všetky procesy, ktoré v spoločnosti prebiehajú neustále monitorujeme a vyhodnocujeme s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť všetkých činností. Vedenie spoločnosti spoločne so všetkými zamestnancami vyvíjajú snahu o dlhodobý rozvoj a rast spoločnosti, šírenie dobrého mena spoločnosti a rozvoj dlhodobo dobrých vzťahov so zákazníkmi. Našim základným cieľom je spokojný zákazník. Z tohto dôvodu je naše úsilie zamerané na vysoký štandard poskytovaných služieb, plnenie dodávok s garantovaným termínom, ponuku moderných a ekologických technologií, kvalitných produktov a dodržiavanie platnej legislativy.

Váš tím MARFEX Machines & Technologies